Matilda Persson

LEGITIMERAD DIETIST


Jag är utbildad och legitimerad dietist med stor passion för mat och vill gärna dela med mig av den matglädjen och det jag kan…

Read more

Frida Rökaas

LEGITIMERAD DIETIST


Jag heter Frida Rökaas och jag är din kostrådgivare. Jag är legitimerad dietist med utbildning, erfarenheter och ett intresse för att hjälpa kvinnor (och män) att hitta den balans i livet de behöver i det stadie de befinner sig…

Read more

Anna Permansson Reuterberg

DIETIST


Jag är legitimerad dietist sedan 2012 med erfarenhet av att coacha både kvinnor och män till bättre matvanor, så väl inom över- som undervikt samt idrottsnutrition för motionär till elitidrottare…

Read more