LEGITIMERAD DIETIST

Jag är legitimerad dietist sedan 2014 och har större delen av den här tiden arbetat inom sjukvården. Jag har därmed erfarenhet av flera olika områden så som mag-tarmsjukdomar, diabetes, övervikt/fetma, undervikt, allergi osv. Mitt stora driv är att få peppa, guida och stötta till en bättre hälsa. Mina grundtankar bottnar i att tänka utifrån balans och att hitta förändringar som är hållbara över tid. Likaså vara ödmjuk mot sig själv i processen och att våga tänka långsiktigt!