Trainimals coacher

Trainimals personliga tränare har minst 3 års praktisk erfarenhet och utbildning. Våra kostrådgivare har minst 180 hp inom kost, som exempelvis dietist, nutritionist eller hälsopedagog. Hos oss kan du vara lugn med att du kommer mötas av proffs med rätt kompetens.

 • Victoria Strandlund Paetz

  NUTRITIONIST Jag är nutritionist sedan 2008, en stor del av mina studier fokuserade på kosten under hela livsloppet, men också stor fokus på barnnäring…

 • Olga Rönnberg

  LICENSIERAD PERSONLIG TRÄNARE Olga Rönnberg heter jag och jag är din tränare! Jag har mångårig praktisk erfarenhet av coaching…

 • Matilda Persson

  LEGITIMERAD DIETIST Jag är utbildad och legitimerad dietist med stor passion för mat och vill gärna dela med mig av den matglädjen och det jag kan…

 • Johanna Paulsson

  LICENSIERAD PERSONLIG TRÄNARE Jag är licensierad personlig tränare sedan 2015 och gått vidareutbildningar regelbundet för att hålla mig uppdaterad och fördjupa kunskaperna inom mammaträning, klimakteriet och mobility…

 • Emelie Andersson

  LICENSIERAD PERSONLIG TRÄNARE Med tre små barn hemma har jag fått lära mig allt om att inte ha tid och känslan att börja om ifrån noll…

 • Azita Ariadad

  LICENSIERAD PERSONLIG TRÄNARE Jag är licensierad personlig tränare sedan 2013 med specialisering inom graviditet och postpartum träning…

 • Anne Sjölander

  LICENSIERAD PERSONLIG TRÄNARE Jag är licensierad personlig tränare sedan 2012 och utbildad hälsocoach sedan 2010…

 • Alexandra Petersson

  NUTRITIONIST Jag är utbildad nutritionist sedan 18 år och har även vidareutbildat mig inom kost & idrott och KBT-inriktad överviktsbehandling…

Coachas av våra experter

Våra tränare har alltid minst 3 års praktisk erfarenhet och utbildning inom mammaträning. Våra kostrådgivare är legitimerade dietister eller nutritionister. Hos oss kan du vara lugn med att du kommer mötas av proffs med rätt kompetens.