Ver. 1.3 2022-06-30
Trainimal AB (556078-0073) är ansvarig säljare.

Betalningsvillkor
I priserna ingår moms. Aktuell momssats och belopp framgår av ditt kvitto.
Vid leveranser utanför EU tillkommer ev lokal skatt och tull som debiteras av transportören vid leverans eller uthämtning.
Trainimal AB accepterar VISA och MasterCard och alla förekommande svenska bankkort. Alla kortbetalningar hanteras av vår partner Stripe som garanterar säker betalning.
Inga kortuppgifter lagras någonsin av Trainimal AB. Stripes hantering uppfyller kraven enligt PCI-DSS, alltså kortföretagens gemensamma säkerhetsstandard. Detta innebär att vi inte kan göra efterdebiteringar, så har du glömt en produkt i din beställning så går det inte att lägga till den på en befintlig order.

Outlöst paket
Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och skicka tillbaka det till oss. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och returavgift debiteras med 150 SEK. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, returfrakt och hantering. Returavgiften avräknas från din betalning innan återbetalning av erlagt belopp sker.

Säkerhet
Trainimal AB kan avstå från att genomföra försäljningen om vi eller kortföretaget misstänker bedrägeri.
Det kan innebära att säkerhetssystemet som varnar för onormala köpbeteenden avbryter köpet och i det fallet sker ingen leverans och heller ingen debitering. Ibland kan det uppstå situationer då köp spärras felaktigt, vi ber dig ha förståelse för att det i dessa fall kan bli en fördröjning av leveransen till dess frågan utretts.

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Trainimal AB och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Vi använder oss av Google Inc. molntjänster för lagring av alla personuppgifter. Google Inc., som är personuppgiftsbiträde åt oss, har enligt avtal med oss endast rätt att behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dvs. endast lagring för vår räkning. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Vi kommer inte att, om du inte direkt samtyckt till detta, skicka reklam till dig, vi kommer inte heller att försälja eller på annat sätt överlåta dina kontaktuppgifter till tredje part utom till vårt personuppgiftsbiträde om det inte krävs till följd av myndighetspåbud eller lagkrav.

Rättelse, insyn och återkallelse
Trainimal AB (orgnr 556078-0073), Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgifts-lagen är vi därför skyldiga att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Vi är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

Orderbekräftelse
När vi mottagit din order skickar vi dig en bekräftelse via e-post. Kontrollera alltid att innehållet i din order är vad du tänkt dig och hör av dig snarast om något är fel eller om du vill annullera din beställning.
Ibland är en vara tillfälligt slut eller har utgått ur sortimentet. I dessa fall får ett mail med information och du har givetvis rätt att annullera din order helt eller delvis.

Rea och erbjudanden
Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker om inte annat sägs.

Transport
Trainimal AB skickar de flesta sändningarna med Schenker Parcel. För att leveransen ska kunna genomföras behöver vi korrekt mejladress och/eller mobiltelefonnummer eftersom avisering sker via e-post och/eller SMS. Om varan skadas eller kommer bort under transporten till kund är Trainimal AB betalningsansvarigt, du måste dock meddela oss inom två (2) månader. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den så är du ansvarig för förlusten i den mån den inte täcks av transportören.

Returer & reklamationer, ångerrätt och byte
Du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, eller en väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar (DVD-filmer) då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick.
Vill du returnera eller ångra ett köp rekommenderar vi att du tar kontakt med vår kundservice via mail support@trainimal.com senast 14 dagar från mottagandet av varan. Ange ditt fakturanummer och vilken artikel du vill returnera. Du kan också meddela oss att du ångrar dig (frånträdande av köp), genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till oss. Blanketten skickas till Trainimal AB, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm.
För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i perfekt nyskick, oanvänd, med alla etiketter och originalemballage kvar. Varan ska förpackas väl, lämpligen i sin originalförpackning med tillbehör, transportskador på grund av bristfälligt emballage kommer vi att debitera dig. Lägg originalkartongen i en ytterkartong eller ha ett yttre omslag så att originalkartongen kan återanvändas. Det är bra om du skickar med en kopia av originalfakturan eller ditt mail till oss.
Du måste själv bekosta returporto, vi kommer inte att lösa ut eventuella postförskott eller efterkrav. Du ansvarar för returen, ända till vi tagit emot den, så spara ditt inlämningskvitto. Beställ din returfrakt på Skicka enkelt (dbschenker.com) om du bor inom Sverige.

Fel i vara

  1. Fel i leverans
    Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundservice via mail till support@trainimal.com så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar.
  2. Garanti och reklamation
    Vi garanterar att varan är fri från tillverkningsfel under en tid av ett år, eller den tid som respektive tillverkare garanterar. Vid fel, kontakta kundservice, maila support@trainimal.com.
    Om du upptäcker ett fel i varan måste du meddela oss inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Skälig tid är normalt inom två månader. Din rätt att reklamera upphör efter tre (3) år.

Tillämplig lag
Vi tillämpar svensk lag för alla delar av vår verksamhet. Kan vi inte komma överens, gör i så fall en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden i första hand, i andra hand ska tvister prövas av allmän domstol i Stockholm.