Investor relations

This section is only available in Swedish. Please contact ir@trainimal.com with questions and inquiries.

Trainimal AB är ett publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

NGM Nordic SME information

Nordic Growth Market är en av de ledande nordiska börserna med mer än 30 års erfarenhet som en dedikerad partner för tillväxtbolag.

Handelsinformation

Bolagets aktie, med kortnamn TRML, har ISIN-kod SE0011528082 och LEI-kod 549300DOTD5SK5GQ6Y62, handlas på NGM Nordic SME. Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

För IR och relaterade frågor: ir@trainimal.com

Kalendarium

HändelseDatum
Bokslutskommuniké 2023/20242024-06-20
Årsredovisning 2023/20242024-08-28
Årsstämma 20242024-10-02

Ekonomiska rapporter

Prenumerera på information från oss:

Pressmeddelanden

2024

" Tredje kvartalet har till omväxling varit händelserikt, vi började sälja våra nya kosttillskott under varumärket...

2023

”Vi har nu uppnått ett av våra delmål, att nå ett positivt kassaflöde. Våra kostnader har vi tagit ned rejält...
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de...
”Första kvartalet är avslutat. Vårt övergripande mål att minska förlusterna har lyckats, vi redovisar till och med...
”Det har varit ett tufft år med stora anpassningar, precis som vi förväntat oss. Programmet för kostnadsbesparingar har genomförts...
”För räkenskapsårets sista kvartal ser vi tydligt effekterna av arbetet med att kraftigt minska kostnadsmassan i kombination med...
2023-04-20 19:22 Kristoffer Funseth ny CFO på Trainimal AB Regulatory
Kristoffer har mer än 15 års erfarenhet av ekonomi, redovisning och rapportering både som konsult på E&Y och genom tjänster...
”Vårt mål sedan slutet av 2021 har varit att minska förlusten och det har vi lyckats med och vi är väldigt nära att...
2023-03-07 16:56 Trainimals CFO slutar Regulatory
Sofia Kyllönen kommer fortsatt vara i tjänst och tillgänglig för bolaget under uppsägningstiden. Hon avslutar sin tjänst...
2023-01-11 11:46 Styrelseförändring i Trainimal AB Regulatory
Daniel Laurén har begärt att få avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot per den 31/3 2023. Orsaken är Daniel behöver fokusera...

Styrelse

Håkan Rönnberg
Styrelseordförande och administrativ chef
mer info…
Född 1958

Håkan är utbildad ingenjör i telekom och medgrundare till Trainimal.
Tidigare CAO på Odd Molly, CIO på GEAB The Phonehouse, Business Consultant och
affärsområdeschef på Bedege AB.

Övriga pågående uppdrag:

Delägare i Nova
World Fitness Ltd
och Mahalo Invest S.L.

Aktieinnehav:
Via bolag samägt med Olga
Rönnberg: 1 369 315 aktier

Olga Rönnberg
Grundare, VD och styrelseledamot
mer info…
Född 1973

Olga är entreprenör,
licensierad personlig
tränare och medgrundare till Trainimal.
Tidigare programledare
i TV4:s Biggest Loser.
Hon har givit ut sju
böcker inom träning och kost
och har drivit en av
Sveriges största tränings-
bloggar.

Övriga pågående uppdrag:

Delägare Nova World Fitness Ltd. och Mahalo Invest S.L.

Aktieinnehav:
Via bolag samägt med Håkan
Rönnberg: 1 369 315 aktier, därutöve via bolag: 87 106 aktier.
Maria A Grimaldi
Styrelseledamot
mer info…
Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1968

Maria är investerare
och arbetar som Board
Professional och
Executive Business Adviser.
Nationell Jurymedlem för
världens största tävling för entreprenörer EOY-Entre-
preneur of the Year.
Maria är styrelseledamot i
Swedish Fashion Association - SFA.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Fall
Damage Studio AB. Styrelse-
ledamot i M.O.B.A. Network
AB (publ). Ledamot i Insert Coin AB. Ledamot i Esportal Group AB m. fl.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Koncern VD för Bublar Group (Publ 2019-2020). VD Associ-ation Nordic Game Industry (ANGI 2002 – 2012).

Aktieinnehav:
0 aktier
Viggo Stenseth
Styrelseledamot
mer info…
Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1982

Viggo har en Master &
Kandidatexamen i Industriell
Ekonomi med inriktning
Programvarudesign och dator-
interaktion från KTH.
Han påbörjade sin karriär på Spray Networks i slutet av 90-talet. Närmast har han
lett och drivit utvecklings-
team på Spotify, Handels-
banken och EF Education. Han har en djup passion för
teknik,plattformsutveckling,
utvecklingsprinciper & agil utveckling.
Sedan en tid tillbaka driver han även ett investmentbolag och tillhandahåller råd-
givande tjänster för olika
start-ups.

Övriga pågående uppdrag:

Founder of Voight-Kampff
Ventures AB.

Aktieinnehav:
4 606 aktier.

Ledande befattningshavare

Olga Rönnberg
VD, se Styrelse för info

Håkan Rönnberg
CAO, se Styrelse för info

Kristoffer Funseth, CFO
mer info…
Kristoffer har mer än 15 års 
erfarenhet av ekonomi, redo-
visning och rapportering,
både som konsult på E&Y och genom tjänster på Volvo
Group och senast som CFO på Hello There Games.
Kristoffer har en magister-
examen i redovisning från
Handelshögskolan i Göteborg.