Trainimal AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret maj 2023 – april 2024.

Det fjärde kvartalet i sammandrag
• Nettoomsättning ökade med 20,9 % till 2 917 (2 412) TSEK
• Rörelseresultatet minskade till -565 (-439) TSEK
• EBITDA uppgick till -22 (1) TSEK
• Periodens resultat före skatt minskade något till -585 (-484) TSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,20) kr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev till 417 (477) TSEK

Helår i sammandrag
• Nettoomsättning minskade med 16 % till 10 920 (13 013) TSEK
• Rörelseresultatet minskade till -1 010 (-4 554) TSEK
• EBITDA uppgick till 916 (-2 941) TSEK
• Periodens resultat före skatt ökade till -1 058 (-4 753) TSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,45 (-2,03) kr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt till 458 (-1 815) TSEK

” Vi har nått båda våra delmål, positivt kassaflöde för helåret och positivt EBITDA. Vi har kämpat hårt hela året för att komma till ett positivt kassaflöde och positivt resultat före avskrivningar och räntor (EBITDA), utan att för den skull minska på utvecklingstakten för våra tjänster. Ännu så länge är siffrorna relativt blygsamma, men vi är definitivt på rätt väg nu”, säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal och fortsätter:

” Vi har passerat all time high för antal kunder efter att vår nya app släpptes i början av 2024, och det är så roligt att läsa de omdömen den får i våra sociala medier. Appen och vår tjänst Trainimal Basic är outstanding på flera sätt, vi har både individuell måltidsplanering och individuella träningsprogram som båda anpassar sig efter kundens utveckling. Den utmaning vi står inför nu är att intensifiera marknadsföringen av Basic till en bredare publik utanför våra trogna följare på Instagram och Facebook” avslutar Olga Rönnberg.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.