Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för tredje kvartalet november 2023 – januari 2024.

  • Nettoomsättning minskade med -5,3% till 2 619 (2 766) TSEK
  • Rörelseresultatet ökade till -368 (-1 502) TSEK
  • EBITDA ökade till 87 (-1 086) TSEK
  • Periodens resultat före skatt ökade till -350 (-1 517) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,66) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 104 (-1 101) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt till -353 (-1 951) TSEK.

” Tredje kvartalet har till omväxling varit händelserikt, vi började sälja våra nya kosttillskott under varumärket Trainimal och vår nya, helt omdesignade Trainimal Women-app är också ute nu sedan mitten på januari. Vår försäljning av Basic-medlemskap, som ju drivs av vår nya app, tog ett rejält kliv och fortsätter att öka. Vi har nu också introducerat ytterligare två medlemskap, Diet Only och Training Only som båda är av typen Premium-medlemskap och där ingår alltså en personlig dietist eller en personlig tränare som coach”, säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal och fortsätter:

” Klimakteriet är ett område, som tidigare varit lite tabu, men nu är det mycket buzz och vi har ett nytt Instagramkonto, https://www.instagram.com/klimakteriecoach/ som vi använder för kommunikation med denna målgrupp. På mycket kort tid har vi fått över 26 000 följare på kontot, så intresset är stort.”

”Försäljnings- och resultatmässigt har vi ännu inte gjort allt vi kan och ska, även detta kvartal hade vi ett positivt EBITA-resultat, men vi ska arbeta ännu hårdare för ännu bättre siffror, även på sista raden vill vi se ett plus.” avslutar Olga Rönnberg.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2024 kl 17:00.