Trainimal AB utökar sitt tjänsteutbud genom MammaFitness med nya abonnemang för att nå målgruppen nyblivna mammor i ett tidigare skede av deras tillvaro som nybliven förälder. Lanseringen stöds av en första kostnadsfri version av MammaFitness mobilapplikation, ett viktigt steg för att attrahera nya medlemmar och låta potentiella kunder lära känna MammaFitness koncept.

”I samband med initiativet att nå ut till fler mammor i ett tidigare skede av deras föräldraskap lanserar vi en första kostnadsfri version av vår tjänst genom MammaFitness mobilapplikation. Det blir väldigt spännande att se resultatet av att en stor grupp nya mammor kommer ha möjlighet att bekanta sig med vår tjänst kostnadsfritt under två veckor. Därefter ser vi stor potential att fortsätta stödja dem med sin träning och konvertera dem till fullt betalade medlemmar”, fortsätter Trainimals VD Mikael Pérez.       

Den genomsnittliga medlemmen kommer idag till MammaFitness cirka 14 månader efter förlossning. Varje nybliven mamma är unik, och behöver hitta sitt eget tempo i hur de tar sig an sin nya tillvaro och kropp. För MammaFitness är det viktigt att lyfta de stora hälsofördelar som finns i att ta hand om sig själv och sin kropp så tidigt som möjligt efter en förlossning. MammaFitness lanserar nu tjänsten ”Magträning för nyblivna mammor” för att nå nyblivna mammor från 6 veckor efter förlossning och erbjuda dem stöd med att ta sig an sin träning.

”Vi fortsätter att göra vårt tjänsteutbud rikare och lanserar flera initiativ för att bygga MammaFitness varumärkeskännedom starkare och nå nya segment inom vår större målgrupp mammor. Nyblivna mammor är ett segment med stora hälsofördelar av att tidigt efter en graviditet aktivt ta stöd med träning och där vi har stor potential att växa och attrahera nya medlemmar”, säger Trainimals VD Mikael Pérez.     

Från och med juli kommer MammaFitness erbjudande ”Magträning för nyblivna mammor” i samarbete med BabyBag att årligen kommuniceras till 80 000 nyblivna mammor genom barnmorskor på förlossningsavdelningar och barnavårdscentraler. Det är en starkt förtroendebyggande kanal som varje år innebär en räckvidd till 75% av Sveriges nyblivna mammor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Författare