En av de absolut vanligaste frågorna jag som kostrådgivare får är ”är det okej att dricka cola zero?”. Här kommer mitt svar!

Länge har det diskuterats huruvida lightläsk är dåligt för hälsan eller inte, man syftar då till dess innehåll av sötningsmedel. Vid flertalet tillfällen har det kommit skräckrubriker som menat att sötningsmedel kan orsaka diabetes typ 2, att det är cancerframkallande, att det är farligare än vanligt socker, att det kan bidra till fetma med mera.

Sötningsmedel

När man i forskningsstudier med djurförsök påvisat negativa effekter av sötningsmedel har doserna varit enormt höga, mycket högre än vad en människa skulle kunna få i sig genom att konsumera livsmedel innehållande sötningsmedlet i fråga. Studierna har också varit bristfälliga i sin utformning. Som vi vet är ALLT skadligt i för höga doser, till och med vatten! Då sötningsmedel har en sötare smak än vanligt socker behövs bara en liten mängd för att söta läsk eller andra produkter.

Cola Zero innehåller sötningsmedlen aspartam och acesulfam k. Just aspartam är den mest undersökta livsmedelstillsatsen av de som finns på marknaden. För att en tillsats ska få användas i livsmedel måste de genomgå flera tester och bedömas som säker. Idag finns det inga kända risker med en ”måttlig” konsumtion av aspartamsötade livsmedel, dock flaggar Livsmedelsverket för att vi i nuläget inte vet hur sötningsmedel påverkar bakteriefloran i våra tarmar och vilka konsekvenser det i sin tur kan ge.

I djurförsök har man nämligen sett att vissa sötningsmedel, däribland aspartam, påverkade bakteriefloran i tarmen hos möss.

Acceptabelt dagligt intag (ADI-värde)

Det finns ett acceptabelt dagligt intag, framtaget av WHO, för aspartam som ligger på 40 milligram per kilo kroppsvikt och dag. För en person som väger 60 kilo innebär detta att ett intag på 2,4 gram aspartam per dag inte medför någon risk för hälsan. Läsk sötad med aspartam får max innehålla 0,6 gram aspartam per liter vilket innebär att en person på 60 kilo kan dricka fyra liter aspartamsötad läsk per dag innan den kommer upp i de mängderna.

Är det okej att dricka Cola Zero, då?

Trots att Cola Zero, utifrån det vi vet idag, inte verkar vara skadligt för hälsan bidrar det inte heller med någon näring och därför är det en onödig produkt. Om man använder sig av Cola Zero för att stilla sitt sötsug behöver man istället se över kosten i övrigt och justera för att på riktigt bli kvitt sötsuget. Att dricka lightläsk då och då ser jag dock inte som ett stort problem och jag anser att det är bättre att välja en läsk sötad med sötningsmedel än med vanligt socker.

Källor Livsmedelsverket. (2017). Aspartam. Hämtad 2018-05-17 från https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sotningsmedel/aspartam och Livsmedelsverket. (2017). Sötningsmedel. Hämtad 2018-05-17 från https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sotningsmedel

Foto iStockphoto