Hur gärna vi än vill tro att ändlöst ältande ska lösa våra problem eller ändra på något vi ångrar så gör ältande bara saken värre. Du blir mer orolig, bekymrad, ledsen eller arg istället för positiv och lösningsfokuserad. Det är ju att lösa problemet du är ute efter! Men konsekvensen blir att du förstorar det i tanken genom att slå det fram och tillbaka som en pingisboll i huvudet.

Inledningsvis är det viktigt att särskilja ältande, grubblande, överanalyserande från ”normalt tänkande” som innebär att faktiskt ha ett problem som kräver en lösning, ha varit med om något som behöver bearbetas eller i vardagen ta sig stunder av reflekterande över livet och vardagen man lever i.

Det ältande jag pratar om är när du vänder ut och in på en situation, tanke, problem eller något som hänt i det förflutna. När du inte kan släppa tanken på att du gjort bort dig, sagt fel, inte klarade en uppgift på jobbet eller långt i förväg ältar över något som du inte ens vet om det kommer hända.

Känner du igen dig?

Om du känner igen dig i att vara en ältare vill jag ge dig en fråga att fundera över: Brukar ditt ältande lösa dina problem? Jag kan nästan garantera att du svarar ”nej” och nästa fråga blir då osökt: Vilken funktion fyller egentligen ältandet i ditt liv?

Den frågan kräver säkert lite mer av dig så ta dig tid att sitta ner i lugn och ro och fundera. Kanske handlar det om att du för stunden lindrar ångesten och oron genom att älta istället för att bara vara i det där jobbiga med alla känslor och tankar som kommer upp. I så fall är det dags att lära dig att faktiskt acceptera att livet ibland är jobbigt, saker går fel, du gör bort dig och du kan inte kontrollera vad som ska ske i framtiden, än heller ändra på det som redan hänt.

Det kan handla om låg självkänsla, att hela tiden vara på sin vakt kring att inte säga eller göra fel, hamna i konfliktsituationer eller inte räcka till. Då blir ältandet en form av försäkran eller försvar till dig själv att du är bra och duger. Eller tvärtom att du slår på dig själv och tänker negativa tankar om allt du sagt och gjort. Oavsett vilken funktion ditt ältande och grubblande fyller är det inget som gynnar din psykiska hälsa.

Några tips på vägen

Om du känner igen di behöver du hitta strategier för att hantera ditt överanalyserande.

Öva dig på medveten närvaro

Detta för att fokusera på det du upplever, både i tanke, känsla och det som sker runtomkring dig. På så vis kan du ta kommandot över ditt ältande genom att öva dig på att vara i jobbiga känslor och tankar som en del av livet. Du accepterar att de finns men väljer att inte låta dem ta över din tillvaro.

Ge dig själv ältartid

Bestäm en tid på dygnet när du faktiskt får älta. Ställ alarmet på mobilen på 15 min, varken mer eller mindre. Sen låter du hjärnan gå på högvarv om den vill men när signalen ljuder är det slut på ältandet! Hitta en symbol för stopp. Antingen kan du säga ”stopp” högt eller tyst för dig själv när du märker att du börjar gå igång och grubbla igen. Är du mer visuell kan du välja en färg, symbol eller annat som du ser framför dig och betyder slutältat.

Hitta dina triggers

ta reda på vad det är som triggar igång ditt ältande för att lättare kunna jobba med det. Ett sätt är att faktiskt föra statistik över hur många gånger på en dag du går igång mentalt. Papper och penna, datorn eller mobilen funkar fint som protokoll. Skriv upp tidpunkt, vad du gör och ungefär hur länge du håller på och grubblar, ältar.

När kvällen kommer räknar du ihop hur många gånger du ältat under dagen och efter några dagars statistikförande kommer du kunna se om det finns ett mönster i vid vilka tillfällen det sker. Vad det är som utlöser det och även hur mycket tid av ditt liv som du ägnar åt att oroa dig och älta. Bara det kommer att få dig att vilja ta tag i det.

Jobba på din självkänsla

Genom att bli tryggare i dig själv kommer du kunna hantera konflikter, misslyckanden och utsatta situationer utan att börja älta hur dålig du är, att du borde ha gjort annorlunda eller fundera i timmar över vad chefen egentligen tyckte om att du började skratta mitt i mötet när ingen annan gjorde det.

Du är den du är och behöver acceptera det för att också våga stå för dina åsikter i förvissning om att de är lika mycket värda som någon annans. Och att ingen som verkligen gillar dig för dig kommer att vända dig ryggen för att du säger ifrån eller har en annan mening i en fråga.

Sök hjälp

Gå till en professionellt utbildad terapeut, coach, psykolog eller samtalskontakt som kan hjälpa dig att jobba med ditt beteende. Ibland kan det vi gör bottna i djupare saker än vi själva förmår plocka fram och då behöver vi hjälp.

”Just NU kan du välja en tanke som får dig att må bättre eller sämre – VÄLJ själv” ett citat lånat av Jesper Caron och som sammanfattar hur du behöver förhålla dig till ditt ältande. I slutänden är det DU väljer som väljer vad som ska fylla dina tankar och vilka konsekvenser det får. Tänk positiva tankar och få ett positivt sinne. Det är du värd.

Foto iStockphoto