Trainimal ABs orderingång under det sista kvartalet, februari-april, i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 uppgår till ca 6,9 MSEK, vilket motsvarar en ökning mot samma period föregående år om +48%. Med anledning av mors dag skänker Trainimal AB 5% av intäkterna mellan 30 maj-6 juni till Fryshusets verksamhet som riktar sig till ensamstående mammor och deras barn.

För MammaFitness står kvinnan och mamman i fokus. Vår vision är att hjälpa kvinnor i att kunna kombinera familjelivet med den egna hälsan, både den fysiska och psykiska. Mammor står för cirka 80% av föräldraledigheten tills barnet nått två års ålder(1), tar ut 75% av föräldradagarna för vård av barn vid sjukdom(2) och står för cirka två tredjedelar av hushållsarbetet hos heterosexuella par med barn(3).

”Är man fysiskt stark så klarar man vardagens utmaningar mycket bättre. Mamma-yrket är det tuffaste man kan ha, och om vi tar hand om oss kommer vi kunna orka och ge så mycket mer till både vår omgivning men också oss själva”, menar MammaFitness grundare Olga Rönnberg.

Trainimal och MammaFitness vill i år med anledning av Mors dag ta tillfället i akt att ytterligare uppmärksamma och lyfta kvinnors välmående och se som en möjlighet att kunna ge tillbaka. Mellan den 30 maj och 6 juni kommer vi därför donera 5% av alla intäkter från tecknade medlemskap till verksamheten Barn till ensamma mammor, en del av Fryshuset. Verksamheten erbjuder kostnadsfria aktiviteter, utbildningar och stöd till ensamstående mammor och deras barn i åldrarna 0-18 år som lever i ekonomisk eller social utsatthet. Trainimal och MammaFitness vill uppmärksamma den viktiga funktion som Fryshuset fyller för mammor och barn att få tillfälle för gemenskap och aktivitet, och en verksamhet som dessutom delar våra värderingar om att främja en aktiv livsstil. 

”Sedan starten år 2007 i Stockholm, 2009 i Göteborg, 2011 i Malmö och 2018 i Kalmar har Fryshuset tagit emot tusentals barn och mammor i vår verksamhet. Familjerna vi möter har olika bakgrund, etnicitet och åldrar. Alla kan drabbas av ekonomisk och social utsatthet, och därför behöva extra stöd för att orka med sin vardag” – Barn till ensamma mammor, Fryshuset

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

 

(1) TCO, “Föräldrapenning och föräldraledighet under barnens två första år”
https://www.tco.se/tco-tycker/Jamstalldhet-och-mangfald/foraldrapenning-och-foraldraledighet-under-barnens-2-forsta-ar/

(2) SCB, “Jämställdhetsstatistik”
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/

(3) Forte, “Föräldraskap triggar ojämn fördelning av hushållsarbete” https://forte.se/artikel/foraldraskap-triggar-ojamn-fordelning-av-hushallsarbete/

Författare