Trainimal AB:s försäljning av medlemskap under kvartalet februari-april 2021 överträffar Bolagets tidigare tillväxttakt. Försäljning av medlemskap under det sista kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 uppgår till ca 6,9 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 48% mot samma period föregående år

”Vi ser en stark efterfrågan på vårt utbud av digital hälsocoachning. Trainimal är inne i en intensiv utvecklingsprocess där vi bland annat förstärker och utvecklar vårt utbud med lansering av nya premiumtjänster. Vi har förbättrat kundupplevelsen genom lansering av MammaFitness mobilapp och vi arbetar kontinuerligt med att göra det enklare att bli och förbli kund hos Trainimal. Det är glädjande att se den snabba positiva responsen från våra kunder, med en ökad snittintäkt och fler sålda dagar per kund.”

På helårsbasis uppgår försäljningen av medlemskap för det brutna räkenskapsåret 2020/2021 till ca 23 MSEK vilket är en ökning mot föregående år med 18%. Försäljning av medlemskap avser icke periodiserade intäkter, redovisningsmässigt fördelas intäkter i den takt medlemskapen utnyttjas.   

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och den slutliga bokslutskommunikén för helåret 2020/2021 kommer att publiceras som planerat den 28 juni 2021 kl. 08:00. Trainimal kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen innan bokslutskommunikén för helåret 2020/2021 har publicerats.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78, E-post: mikael.perez@trainimal.com

Denna information är sådan information som Trainimal AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 08:00 CET.