Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Trainimal AB:s (”Trainimal” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Första dag för handel är den 16 april 2021.

Trainimals aktie kommer att handlas under kortnamnet ”TRML” med ISIN-kod SE0011528082. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

I samband med noteringen har Trainimal genomfört en nyemission om 469 562 aktier till allmänheten och institutionella investerare. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader.

Med anledning av noteringen på Nordic SME har Trainimal tagit fram ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Trainimals hemsida www.trainimal.com och bilagt till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Om Trainimal

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart teknologi. Bolagets mest kända produkt är MammaFitness som är skapad av den välkända träningsprofilen Olga Rönnberg. MammaFitness har hjälpt över 30 000 kunder att bli den bästa versionen av sig själv. Trainimals vision är att alla ska kunna uppnå fysisk hälsa och välbefinnande, oavsett sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.