Trainimal AB (”Trainimal” eller ”Bolaget”) meddelade den 20 augusti 2021 att Bolagets huvudägare, Nova World Fitness Ltd ställt ut köpoptioner i Trainimal till Bolagets VD Mikael Pérez. Bolaget förtydligar härmed att köpoptionerna avser befintliga aktier och att denna transaktion inte innebär en utspädningseffekt för befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com