Trainimal AB (”Trainimal” eller ”Bolaget”) har fått information om att Bolagets huvudägare, Nova World Fitness Ltd den 19 augusti ställt ut köpoptioner i Trainimal till Bolagets vd Mikael Pérez.

Nova World Fitness Ltd ställer ut en köpoption till Mikael Pérez (vd) med en rätt att förvärva 100 000 aktier i Trainimal.

Utnyttjande av köpoptionen kan ske från och med 1 september 2024 till och med den 30 september 2024. Lösenpriset per aktie är 33 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Författare