Trainimal AB lanserar i juli 2021 en stegräknarfunktion i mobilapplikationen för tjänsten MammaFitness som kommer underlätta för både medlemmar och deras coacher att få en helhetsbild över kundernas vardagsmotion. Funktionen kopplas till hälsoverktygen för både iPhone och Android och i samband med lanseringen startas en stegutmaning i sociala medier som når ut till MammaFitness 200 000 följare.

MammaFitness erbjuder individanpassad coachning, personlig träning och kostrådgivning genom digitalt medlemskap specifikt utformat för mammor och kvinnor. Under 2020 släpptes vår mobilapplikation som underlättar våra medlemmars hälsoresor. Nu kompletteras medlemskapet och mobilapplikationen ytterligare när vi i juli lanserar en stegräknarfunktion som genom hälsoverktygen för iPhone och Android mäter användarnas vardagsmotion och skapar medvetenhet kring kombinationen av vardagsmotion och regelbunden träning.

”Vardagsmotion är underskattat. Det handlar inte om att samla steg och bli fixerad vid en viss siffra, utan att man blir medveten om hur mycket man faktiskt rör sig i sin vardag. Funktionen hjälper våra medlemmar att hålla koll på sina steg som därtill ger våra coacher en bättre helhetsbild över kundernas rörelsemängd som gör att vi ännu bättre kan individanpassa tränings- och kostnivå för våra medlemmar”, säger MammaFitness grundare Olga Rönnberg.

Med anledning av lanseringen av stegräknarfunktionen startas en stegutmaning i våra sociala kanaler, vilka har en sammanlagd räckvidd om över 200 000 personer. Stegutmaningen pågår under juli månad och skapar engagemang hos befintliga och potentiella medlemmar samt medvetenhet om kunskap om vikten av vardagsmotion även under sommar- och semestertider.

”Vi har under 2021 antagit en ambitiös plan för att vidare utveckla användarupplevelsen i vår tjänst genom MammaFitness app, med särskilt fokus på engagemang hos våra medlemmar och ökade möjligheter att dela sina upplevelser med andra. Stegräknaren är en av flertalet nya funktioner som kommer lanseras löpande under det kommande året”, fortsätter Trainimals VD Mikael Pérez.  

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com