Trainimal AB:s (publ) CTO Fredrik Hansson har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden för att säkerställa kontinuiteten och han kvarstår som styrelseledamot.

Efter drygt fem år som CTO i Trainimal känner jag att det är dags för nya utmaningar. Det har varit en rolig och utvecklande resa, både för mig och företaget, där vi tagit MammaFitness från en svensk webbtjänst till en internationell mobilapp under varumärket Trainimal Woman. Mitt engagemang i Trainimal slutar inte här, jag sitter kvar i styrelsen och kommer i den rollen verka för att främja bolagets intressen även framöver,” säger Fredrik Hansson.

“Jag vill varmt tacka Fredrik för hans tid och värdefulla insats i Trainimals utveckling och önska honom all lycka och framgång med sina nya utmaningar.säger Olga Rönnberg, VD Trainimal

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, tf VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2022 kl 14:00.