Trainimal AB lanserar engelskspråkig version av sin mobil-app med inriktning mot Storbritannien.

Trainimal AB har nu som planerat lanserat sin engelskspråkiga version av den app med tillhörande tjänster som i Sverige marknadsförs under namnet MammaFitness. Den engelska versionen har namnet Trainimal Woman och är primärt inriktad på marknaden i Storbritannien. Appen Trainimal Woman är dock tillgänglig på alla marknader utom den svenska. Den svenska versionen lanseras under början av 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, tf VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com