Trainimal AB har idag tecknat avtal om försäljning av den lägenhet som bolaget innehar i Marbella, Spanien, och samtidigt erhållit 10% handpenning. Kontraktsbeloppet är EUR 910 000 exklusive försäljningsomkostnader. Kontraktet innebär inte någon signifikant resultatpåverkan, medan likvida medel beräknas öka med ca 4 MSEK efter lösen av hypotekslån. Överlåtelsen skall slutföras senast 2022-04-01.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, tf VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2021 kl 17:00.

Författare