Trainimal AB (publ) årsredovisning för 2021/2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.

”Året ser vi som ett avstamp till något helt nytt, ett mellanår när vi utvecklas och förändras till ett vassare bolag med tydlig inriktning. Vi har smalnat av tjänsteutbudet för att det ska kunna kommuniceras på ett enkelt och begripligt sätt.

Vi har anpassat oss efter de nya ekonomiska spelreglerna genom att snabbt starta ett program för att radikalt minska kostnadsmassan och föra bolaget mot ett neutralt kassaflöde, men ändå fortsatt att arbeta för att kunna ge våra kunder det de behöver, välbefinnande, självförtroende och glädje i livet” säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Trainimals webbplats (https://corporate.trainimal.com/sv/investor-relations/) och som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl 08:00.