Här har du något att bita i – det här är inte din vanliga sidoplanka!

Stå i rak planka men stöd dig på bara ena underarmen. Ena handen ligger på höften. Spänn hela kroppen, det krävs mycket bålstyrka här. Vrid kroppen åt sidan så att du hamnar i sidoplanka. Vrid därefter tillbaka kroppen igen. Vrid med kraft och försök att inte tappa balansen.

Tänk på att du måste jobba explosivt och med kraft så att du inte tappar plankan.

Foto Andreas Lundberg