Kopplingen mellan barnafödande och inkontinens ansågs vara självklar och tydlig under en längre tid. Man hittar tydlig inkontinensproblematik hos kvinnor som fött flera barn eller ovanligt stora barn. Nyligen har det börjat pratas mer och mer om urinläckaget (tack!).

Så – vad vet vi idag?

Frågor och svar

Är inkontinens vanligt under graviditeten?

När barnet växer så orsakar den växande livmodern tryck på urinblåsan. Denna extra stress på blåsan gör det lättare för andra sorts ansträngning såsom skratt, nysningar eller träning att trycka urinen ur blåsan. Detta är anledningen till att gravida kvinnor har ofta mild urininkontinens under graviditeten.

Under sin första graviditet mer än en tredjedel av kvinnorna utvecklar tillfällig stressinkontinens. Under följande graviditeterna mer än tre fjärdedelar utvecklar detta problem . Men de flesta av dem kvinnor som har inkontinens under graviditeten återgår till normal kontinens efter förlossningen.

Leder utdragen förlossning till inkontinens?

Många barnmorskor och läkare uppmuntrar kvinnor till att låta värkarbeten ta så lång tid som det behövs och så länge barnet kan tolerera det (därför följer man barnets hjärtslag noga). Utdragen förlossning eller långvarigt utdrivningsskede kan även tillåtas för att undvika kejsarsnitt. Men medan det är säkert för barnet, så kan inte det vara bra för mamman på längre sikt.

Vi vet nu att utdragen förlossning kan leda till permanenta nervskador och försvagning av bäckenmuskulaturen och bindväven som stödjer livmodern, urinblåsan och ändtarmen. Detta kan så småningom leda till framfall eller inkontinens.

Kan vaginal förlossning leda till inkontinens?

En förlossning ställer extraordinära krav på kvinnas kropp, bäckenvävnaderna utsätts för stort tryck och som i sin tur kan leda till skador. När barnets huvud kommer ut så kan det skada muskulaturen som kopplar bäckenets stödvävnader till själva bäckenet. Musklerna i sig kan också skadas. Ibland skärs muskeln nära utsidan av slidan avsiktligt för att påskynda förlossningen.

Vi vet idag att detta klipp ökar risken för analinkontinens.Hos vissa kvinnor läks inte skadorna ordentligt utan musklerna och bindväven förblir svaga. Ju äldre man blir desto större risk för inkontinens och gamla skador på det leder till tidigare förekomst av inkontinens.

Förlossning med klocka och inkontinens

Ibland går förlossningen inte snabbt nog , orsaken kan vara att värkarna inte är tillräckligt effektiva, men det kan också bero på att barnet ligger med ansiktet framåt istället för bakåt, vilket är vanligast eller om barnet visar tecken på att inte må bra. Läkaren måste då bestämma om förlossningen ska avslutas med sugklocka, tång eller akut kejsarsnitt.

Alla sugklockorna används på samma sätt, för att hjälpa till att få barnets huvud att tränga ned och komma ut samtidigt som mamman krystar. Sugklockan förs in i slidan och hålls mot barnets huvud så att ett undertryck bildas. Därefter drar läkaren i sugklockan samtidigt som man krystar så att barnets huvud tränger ner. Ibland tas sugklockan bort när barnets huvud kommit ner mot bäckenbotten, så att man själv kan krysta ut barnet.

Klockförlossningen ökar risken för skador på nerver och muskler i bäckenet i att man använder manuell kraft i viss mån och det ökar utsträckning av bäckenvävnaderna, som kan leda till inkontinens.

Leder varje förlossning till inkontinens?

I de flesta fall så läker skadorna av sig själv utan större men.

De flesta kvinnor upplever inga kvarvarande problem inom några månader efter förlossningen. Nästan hälften av alla kvinnor som gått genom vaginal förlossning visar omedelbar återhämtning av bäckennerverna som blivit skadade under förlossningen. Men hos vissa kvinnor kommer inte den skadade vävnaden blir återställd till 100 %. För dem blir sannolikheten att utveckla inkontinens och framfall högre.

Kan kejsarsnitt skydda mot inkontinens och framfall?

Eftersom barnets huvud inte tränger genom förlossningskanalen så sker det ingen utsträckning av bäckenbotten eller påverkan på bäckenbottens ligament och nerver. Det låter logiskt att inkontinensproblematiken förekommer färre gånger hos dem som fött på det sättet. Vissa studier visar just det. Men glöm inte trycket under själva graviditeten, bäckenbotten påverkas ändå.

Foto iStockphoto