När du inte kan ändra verkligheten, kan du ändra din attityd. Med rätt inställning och attityd till din egen förändring, kommer du ha lättar att förhålla dig till svårigheter längs vägen.  

Värderingar fungerar som en slags inbyggd kompass. Dina värderingar avgör hur du väljer, vad du tycker att är viktigt och värdefullt, rätt eller fel – vad du uppskattar i livet. De påverkar dina val, din attityd och ditt beteende. Ofta omedvetet.  

Attityd är den mäktigaste kraften du besitter, men trots det ignoreras den ofta. Vi gör allt vi kan för att puffa den till ett hörn i sinnet samtidigt som vi beskyller andra för vad som drabbar oss, klagar på problem och känner oss som offer för omständigheterna.  

Nu är det dags att arbeta med ditt mindset och din attityd. 

Din attityd är avgörande 

Vissa tror på, och gillar, förändringar. De mår bra av att saker ändras. Gärna ofta och snabbt. Andra är precis tvärtom. De upplever förändringar som otrygga och negativa.  

Vad vi alla har gemensamt, är att vi gillar den förändring som vi själva kan påverka och kontrollera. Då kallar vi förändringen ”förbättring” i stället. När den kommer utifrån, när någon annan bestämmer eller har makten, då kallar vi den ofta försämring. I alla fall vid första anblicken.  

Vi vill alla att det ska bli bättre. Vi vill alla uppnå det hälsosamma. Vad det är varierar från person till person, från tillfälle till tillfälle. Ibland orkar vi inte ta kampen, eller så är vi inte förberedda. Då kan vi acceptera en försämring bara för att komma vidare.  

Värdera din ansträngning i förhållande till utfall och resultat. Våga prova olika strategier. Det är okej att göra misstag. Fundera själv om det är någon syssla som du tror att du inte klarar av. Om du vanligtvis tackar nej till utmaningar eller känner dig kritiserad av en viss feedback. 

Så, hur ser du på din resa? 

Låt oss börja med din attityd och ditt mindset. Vilken inställning har du till din förändring? Ser du positivt på förändring och välkomnar den, eller ser du den som ett hinder? Det säger sig självt att om du ser förändringen som ett hinder och något som är jobbigt så kommer du inte få mycket gjort.  

Rätt kompetens 

Den andra egenskapen som du behöver ha för att åstadkomma framgångsrik förändring, är rätt kompetens. Här är det viktigt att påpeka att det inte enbart syftar på den kompetens som krävs för att starta med träning och hälsosam kost. Du behöver även rätt kompetens för att driva din livsstilsförändring långsiktigt. 

Du väljer

Det spelar ingen roll vad som händer, du har alltid två val. Om du inte kan ändra något konkret – så kan du alltid ändra hur du tänker på det. Du kan se en dålig vecka som ett totalt misslyckande, eller som något att lära dig av. 

Kom ihåg att vara tacksam 

Tacksamhet är ett bra sätt att skapa god energi hos dig själv. Det är vanligt att smågnäll och vara missnöjd tills någon nära blir svårt sjuk. Då plötsligt uppskattar vi livet. Med tiden rinner det sakta av igen… ända till nästa yttre händelse får oss att vakna till på nytt.  
 
Påminn dig själv varje dag i att vara tacksam. ”I dag är jag tacksam för…” Det gör livet mycket enklare. 

Onödig oro

Sluta att oroa dig för allt som kan hända.  80–90% av allt du är rädd för kommer aldrig att hända. Att oroa sig i onödan är bara slöseri med energi och tid. 

Acceptera det du har 

En del saker i livet går inte att ändra på. Om du har blå ögon kan du ha bruna kontaktlinser, men dina ögon kommer fortfarande att vara blå. Att acceptera den du är och vad du har som gör dig unik kommer att förenkla ditt liv. 

Förstärk dina styrkor 

I stället för att ständigt klanka ner på dig själv för dina svagheter, fokusera på dina styrkor och gör dem ännu starkare. 

Summering 

Ditt mindset och attityd är avgörande för din framgång. Se din hjärna som en muskel: den kan växa och bli större när du tränar den. För detta är feedback viktigt, samt att fira dina framsteg och ansträngningar. Viktigare än att du når ditt slutmål utan bakslag.  
 
Av Birgitta Thörn 

Foto GettyImages