Hur tacklar du utmaningar och hinder? Ser du dessa som en del i din framgång? Det sägs att ”The magic happens outside of your comfort zone” – vågar du släppa invanda spår och jobba för en förändring?  

Förr eller senare stöter alla på hinder och utmaningar, tuffa situationer och problem som kan vara utmanande och kosta energi. Somliga kör tidigt fast i utmaningar och börjar kanske aldrig ens sin resa, utan stannar i sin bekväma zon. Det är helt normalt att ta två steg framåt och ett steg tillbaka när det handlar om att ändra livsstil och genomdriva beteendeförändringar. 

Tar trygga lösningar dig dit du vill? 

Vår ”Comfort zone” är ett tillstånd där saker och ting känns bekanta och bekväma. När du är i din trygghetszon känner du dig säker och upplever att du har koll på läget. Ytterst få saker känns ångestframkallande eller hemska. Det är sällan du behöver göra något som du inte är van vid. Men att göra som du alltid har gjort kan vara båda bra och dåligt. 
 
Trygghet är bra för att det låter dig leva ett lugnt och bekvämt liv – men trygghet gör också att du aldrig riktigt får chansen att komma dit du vill med din livsstil. Ett första steg för att uppnå förändring är att bli medveten om de hinder eller utmaningar som finns för att ta dig utanför din Comfort zone. Det finns två typer av hinder, vi kallar dem för yttre och inre hinder. 

Yttre hinder 

De yttre är ofta de enklaste att identifiera. Yttre hinder finns i din omgivning och kan handla om familje- och arbetssituationen. Pengar och hur vi kan frigöra tid är också exempel på yttre hinder, men även väder, vind och årstiden kan upplevas som utmaningar.

Inre hinder  

Dina inre hinder är lite mer utmanande att få tag i. Det handlar om tidigare erfarenheter, tron på din förmåga, dina rädslor eller vad du tror är möjligt. Det kan också vara så att du jämför dig med en vän och dömer ut dig själv. 

Du kan ha hinder där du säger: 

  • Jag är en tjockis 
  • Jag är ingen idrottstyp 
  • Jag kommer aldrig att lyckas 
  • Jag är ett hopplöst fall 

I denna fas ska du, i den mån du kan, planera i förväg för hur du ska hantera utmaningar och motgångar! Först och främst behöver du identifiera dina risksituationer. Det vill säga när du sedan tidigare vet med dig att du är mer sårbar och därmed tenderar att till exempel överäta, eller backa från ditt träningsprogram och tappa motivationen. Vad har just du med dig i ryggsäcken?   

Fråga dig själv vad som brukar vara det första tecknet på att du är på väg att tappa din plan? Hur brukar du hantera semestern? Är ledighet en tid som ofta blir ”lördag hela veckan”? Då vet du att du i liknande situationer framöver kommer behöva ha en strategi: Det kan vara allt från att ha skrivit upp några peppande ord till dig själv i appen, eller förbereda dig med att ha en plan. 

Stanna upp och reflektera – hjälper eller stjälper detta mig? 

Väldigt mycket av det du tänker filtreras genom din erfarenhet och dina förutfattade meningar eller fördomar. Du påverkas av tidigare erfarenheter och rädslor, men även av förhoppningar samt hur din kropp mår: om du är trött, hungrig, sjuk eller frisk. Det är en stor utmaning att se saker helt neutralt. Ibland kan det vara bättre att tänka: ”Hjälper den här tanken mig eller stjälper den?”  Är det ett problem på riktigt – eller är det ett problem att du tänker på det så mycket?

Du väljer hur du vill må! 

Du har mycket att vinna på att kunna hantera och ta ansvar för dina känslor. Negativa känslor smittar mer och upplevs starkare än positiva känslor. Att kunna notera och hantera dessa tillstånd leder till att du bättre kan hantera och bemöta olika situationer som uppkommer, samt ta ansvar för vad du kommunicerar utåt.  

Ett problemfokuserat mindset är krävande. Tankar som går åt det negativa, ältande, destruktiva och depressiva hållet dränerar och får dig på sikt att känna dig mindre stark, uttråkad och mer passiv. 

Ändra ditt tillstånd 

Ett bra sätt att hantera dessa situationer är att koppla på dina resurser för ett positivt tillstånd. Det kan du göra antingen genom att till exempel tänka på ett tillfälle då du kände dig så som du skulle vilja känna dig nu. Gå in i det minnet och återupplev det med alla sinnen: stå som du stod, se det du såg, hör det du hörde och känn det du kände – och andas som du andades då. Ganska snart kommer du att känna en annan känsla infinna sig, än den som dominerat nyss. Testa gärna själv nu. 
 
Ett annat sätt att påverka sitt eget tillstånd och få tillgång till stärkande resurser, är att ändra sin fysiologi. Det är också oftast det snabbaste sättet. När du rör din kropp så kommer hjärna i allra högsta grad reagera på det, och du får tillgång till resurser. Du kan också spela musik högt i hörlurar eller i bilen. Har du en favoritlåt som alltid stärker dig när du lyssnar på den? 

Övning 

Reflektera över den senaste gången något inte blev som du hade tänkt dig. Vilka tankar och känslor skapade situationen hos dig? 

  • Vad hindrade dig? 
  • Hindrade du dig själv? I så fall hur? 
  • Hindrade någon annan dig? I så fall hur? 
  • Vilka blev konsekvenserna på kort sikt? Och vilka blev de på lång sikt? 
  • Vilka alternativ har du nästa gång?  

Summering 

Vågar du välja ett liv utanför din trygghetszon kommer det leda till att du får en större tilltro till din egen förmåga. Detta kommer i sin tur betyda att det kommer bli lättare att ta dig utanför din Comfort zon igen, och igen. Tänk bara på alla de hinder som du har övervunnit under åren!  

Hinder och utmaningar får oss lätt att misstro oss själva och vår förmåga att nå våra mål. Nästa gång du stöter på hinder eller ställs inför nya utmaningar, kan du då i stället se det som att det är precis vad som borde hända? Att det är tecken på att du är på utanför din komfortzon? När du börjar se hinder som tecken på att du gör någonting rätt, i stället för fel, har du påbörjat din egen personliga resa mot förändring.   

Av Birgitta Thörn 

Foto GettyImages