Vad är egentligen en sanning? Gör du dina val utifrån vad du faktiskt vet är sant, eller utifrån en uppfattning om att det förhåller sig så?  

Valda sanningar är begränsningar som vi själva sätter i våra tankar. Ett exempel på en vald sanning är den kanske mest välkända, så kallade Bannistereffekten:  

Länge trodde man att det var fysiologiskt omöjligt att springa en engelsk mil under fyra minuter. År 1954 sprängde till slut Roger Bannister äntligen den gränsen efter att ha försökt under många år. Det är ändå inte det som gör den här historien så speciell – det riktigt anmärkningsvärda är att ytterligare 50 personer gjorde om bedriften strax därpå! Varför? Den ”valda sanningen” var borta. 

Vad menas med valda sanningar?

Valda sanningar, vanföreställningar eller föreställningar – enkelt förklarat kan man säga att det är uppfattningar som vi har valt att tro på. Det är inte detsamma som en absolut sanning. 

Valda sanningar innebär begränsningar som du själv sätter i dina tankar. Enkelt kan vi också kalla dem för ”ledstänger”, något du håller hårt i. Vi har alla våra valda sanningar. En del är vi medvetna om, andra inte. Dina ”valda sanningar” styr hur du ser på dig själv, din omgivning och världen.

En del av dessa ”valda sanningar” har du inte valt själv, de kommer ifrån föräldrar, lärare, religion, politiker, kulturen du lever i, dina förebilder och vänner. En del har du omedvetet skapat av egen maskin, i dina egna tankar.

Exempel på valda sanningar 

Ett exempel på en vald sanning var när Galileo Galilei år 1632 gav ut en bok som beskrev två olika världssystem. Galilei hävdade att jorden kretsar runt solen, medan den katolska kyrkans uppfattning var tvärtom: Jorden är i centrum. Som straff för sitt påstående fick Galilei tillbringa resterande tid i livet med husarrest. Först några hundra år senare, 1992, beklagade katolska kyrkan domen och år 2000 lät påven upphävda den.  

Det som gör dina ”valda sanningar” så kraftfulla är att de är sanna för dig, men kanske helt obegripliga för andra.  
 
Författaren och inspiratören Zig Ziglar brukar berätta historien om kvinnan som alltid skar av ändarna på rostbiffen innan hon satte den i ugnen. Hennes man frågade henne en dag hur det kom sig att hon gjorde så? ”Det är så min mamma alltid gör!”, svarade kvinnan. De blev nyfikna på varför mamman alltid gjorde så, och ringde upp henne: ”Det var så min mamma alltid gjorde!”, svarade mamman.

Turligt nog så fanns mormor fortfarande i livet, så de kunde ringa även henne för att se om hon kunde ge dem svaret på varför man skär av ändarna på rostbiffen: ”Det var enda sättet för att den skulle få plats i ugnsformen!”, svarade mormodern. Två generationer skar alltså av ändarna på rostbiffen för att mormoderns ugnsform en gång hade varit för liten.  

Kraften i en vald sanning är elefanten som kedjats fast i en pinne i marken från det han är liten. När elefanten blivit stor är hans valda sanning att det inte går att dra upp pinnen, och därför försöker elefanten aldrig komma loss. Man kan sätta fast elefanten i en tältpinne och han står snällt kvar.

Stjälpande eller hjälpande 

De valda sanningar som skadar och förminskar dig kallar vi för ”stjälpande sanningar”. Det handlar inte bara om vad själva orden säger, utan hur de påverkar destruktiva mönster och vilken effekt de har i det långa loppet. Vi hör ofta stjälpande valda sanningar som ”jag kan inte gå ner i vikt”, ”jag är ingen styrketränings person”, ”jag är en tjockis”, ”jag är ett hopplöst fall”. 

De valda sanningarna som hjälper dig och blir en tillgång kallar vi förhjälpande sanningar”. En hjälpande vald sanning kan till exempel vara att: ”I vår familj är vi riktiga vinnarskallar”. Om du har ett sådant tankesätt är det naturligt att kämpa när du möter motstånd. ”Jag är en idrottsperson”, ”jag har bra gener för att bygga muskler”, ”jag har lätt att lära mig”, ”jag gillar att laga nya maträtter”.

Stanna upp och reflektera – hjälper eller stjälper det mig? 

Väldigt mycket av det du tänker filtreras genom dina erfarenheter och förutfattade meningar. Du påverkas av tidigare erfarenhet och rädslor, liksom av förhoppningar och hur din kropp mår: om du är trött, hungrig, sjuk eller frisk.  

Det är en stor utmaning att se saker helt neutralt. Ibland kan det vara bättre att tänka ”hjälper den här tanken mig eller stjälper den?” Är det ett problem på riktigt, eller är det ett problem som jag skapat”.

Summering 

Vad har du i din ryggsäck? Är sanningarna rätt packade? Vad vill du lägga i, eller ta ut?  
Dina ”valda sanningar” styr hur du ser på dig själv. Dina valda sanningar, eller ”ledstänger”, är inget problem så länge du faktiskt stannar upp ibland och ifrågasätter dem. Fyller de en funktion?

Tar dina ledstänger dig framåt, eller har de blivit hinder som håller dig kvar? År de hjälpande eller stjälpande för dig? Mår du bättre av dina ledstänger, eller mår du sämre av dem? Det är kanske dags att packa om din ryggsäck. 

Tips! Lyssna på Kjell Enhagers sommarprat om bland annat ”valda sanningar”, du hittar det här.

Av Birgitta Thörn 

Foto GettyImages