Grattis till att ha kommit så här långt! Vi ska snart börja summera vad som hänt och vad du har lärt dig, samt hur du ska bibehålla dina goda resultat. Vad var det du ville arbeta med i början? Vilka delmål och mål hade du? Vad har varit bra? Vad är du mest nöjd med? Vad behöver du fokusera mer på framåt? Hur ska du hantera kommande utmaningar och bakslag?  

Ett mål om en bättre livsstil och nya vanor handlar om att se dig själv på ett nytt sätt – förnya din identitet. Vad säger dina kollegor när de beskriver dig? Är du en förebild som inspirerar? Är du utmanande eller energifylld? Vad säger du själv? Och är du nöjd med ditt svar?  

Din identitet påverkar både dig själv och andra. Det går att komplettera bilden av dig oavsett av ditt nuläge. Utvecklar du nya beteenden som kan stärka både dig själv och människorna omkring dig.

Din identitet är en pågående process 

Att utveckla dig och din identitet är en pågående process genom hela livet. Relationen till din familj förändras när du blir vuxen och flyttar hemifrån. När vänner och intressen byts ut förändras också din identitet. Oavsett var du är i livet: gravid, nybliven mamma, tränande eller i klimakteriet, kan du påverka din identitet framåt. 

Din identitet ska inspirera dig. Framför allt när orken tryter, eller när du har svårt att motivera dig själv. Då är det viktigt att du lutar dig mot dina värderingar och långsiktiga visioner. Det som handlar om hur du vill leva ditt liv. Vem du vill vara. Detta är vad som kommer hålla dig på banan, inte om du väger några kilo mindre. 

Hur ser du dig själv framåt?  

Visualisera gärna hur du vill att ditt liv ska vara framåt. Se dig själv med dina barn eller barnbarn. Se dig själv som aktiv och att du tränar långt upp i åldern. Se dig själv full av energi, stark hela dagen och med energi kvar till kvällen. Se dig själv med din partner på härliga semesterresor och fartfyllda äventyr.

Det är ditt liv och ingen annans. Du har alla förutsättningar för att ditt liv ska bli som du vill. Det är du som ”sitter i förarsätet” och styr. Du har fyllt på energin, bensinen. Full tank. Nu har du satt din GPS på rätt väg framåt. 

Din identitet och självbild 

Din identitet skapas genom att du förhåller dig till din omvärld på olika sätt. Med omvärld menas människor du möter, intryck du får och erfarenheter du gör. Sådant medför att du börjar se på dig själv i förhållande till det du upplever och att du kan jämföra dig med omvärlden.  

Du börjar tänka på vad du tycker är viktigt, vad du gillar och inte gillar, vad du står för. Du utvecklar alltså en självbild – hur du ser på dig själv – och det är genom den som du bygger din identitet. Självbilden formas också av hur du blir behandlad av andra.  

Det är extra viktigt att bli bekräftad av viktiga personer i ditt liv – och den viktigaste är du själv. Genom att bekräfta dig själv visar du att du är betydelsefull och viktig, och genom det får du en stärkt självbild.

Självförtroende och självkänsla 

Vad hindrar dig från att komma vidare? Hur hindrar din omgivning dig från att utvecklas? Känner du dig som en bluff? Då kanske det handlar om bristande självförtroende eller självkänsla. Vad har du för självbild? Vem är du? Ser du positivt eller negativt på dig själv? Hindrar eller hjälper din självbild dig?  

En låg självkänsla kan hindra din utveckling. Den påverkar både din hälsa och din livskvalité negativt. Det fina är dock att myntet har en annan sida: En god självkänsla och självförtroende kan hjälpa dig att åstadkomma stora positiva förändringar i livet. 

Självledarskap 

Ibland hamnar vi i situationer som kan vara svåra att göra någonting åt. Vi dessa tillfällen har du kanske som många andra kopplat på autopiloten och bara kört på? Att hamna i situationer där du av någon anledning inte är med och påverkar ditt beslut ger ofta en känsla av att vara ur balans. Det har inte blivit som du tänkt och du ställs inför nya förutsättningar. Vid dessa tillfällen är det lätt att skylla på yttre omständigheter och peka finger åt andra.  

Att möta svårigheter, utmaningar och förändringar är en del av att vara människa. Det fina är att du kan träna på hur du förhåller dig till det som sker, genom att ta ansvar och tänka att du har möjlighet styra ditt liv. 

Självledarskap innebär att du styr dina tankar och beteenden mot mål. Det innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Du vet vad du ska göra, prioriterar i vilken ordning och ser till att ha förutsättningar att göra det. Det här gör du förmodligen redan varje dag, men hur får du ett självledarskap att fungera hela tiden? 

Inför nästa feedback, fundera på följande frågor: 

  1. Sammanfatta vad du arbetat med de senaste månaderna.  
  1. Beskriv hur det var när du började, vilka utmaningar och svårigheter som du hade.  
  1. Hur har du hanterat dem?  
  1. Stäm av mot dina tidigare formulerade mål för att minnas hur du var/tänkte/såg ut då?  
  1. Fundera kring vad som har förändrats och varför. 

Av Birgitta Thörn 

Foto GettyImages