Visst kan det vara härligt att få feedback, men det kan också vara tufft ibland. Om vi utvärderar det vi gjort finns det alltid saker att ta lärdom av som kan leda till framgång. Med andra ord är det viktigt att värdera och följa upp sin kost, träning och motivation.  

Uppföljning kan delas upp i två kategorier: styrande eller lärande. Vi vill uppmuntra dig att registrera dina utmaningar, dagliga händelser med kost och träning och funderingar kring dem, så att vi kan ge dig feedback. Det ska vara kul att få feedback och därför kallar vi det FUN, en förkortning av ”Följ Upp Nu”, som en påminnelse för din framgång. 

Hur går det?  

Första frågan vi vill att du ställer dig är om du gör framsteg enligt planen, eller om du har stött på problem? Ser du själv tecken som tyder på att du är på väg åt fel håll?  

Våra coacher arbetar med ett coachande ledarskap för att du ska få ökade insikter. Vi vill motivera dig och coacha dig till att bli trygg och självgående med din livsstil. Du får också coaching om dina beteenden som påverkar och har påverkat dig.  

Vi kan coacha dig i områden där du har ”fastnat”. Vi coachar dig att både sätta mål – och att uppnå dem! En coach är till för dig som har en genuin önskan om att utvecklas och få en bättre livsstil.  

Vad lärde du dig?  

Den här frågans syfte är att stimulera dig till eftertanke och reflektion. Styrkan i det vi vill påvisa beskrivs väl i ett citat från John Dewey: ”We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience”.  

Hur vill du ha din feedback? 

Hur vi föredrar att få feedback är olika från individ till individ. Somliga vill ha en coach som ger tydliga konkreta riktlinjer. Andra vill bli coachade genom att få ett bollplank, någon att reflektera emot.  

Berätta för din coach vad som passar dig. Vill du ha ledande och granskande frågor eller önskar du ett bollplank? 

Olika typer av feedback 

Det finns två typer av feedback:  

 1. Den bekräftande (positiva) för det som fungerar bra. Den gäller framstegen i din utveckling.  
 1. Den andra feedbacken är den korrigerande (negativa). Den ges för att du ska få stöd i vad du kan utveckla och förbättra.  

Förmågan att kunna ta emot feedback 

Feedback är en aktiv process av tvåvägskommunikation, där den information som ges framkallar olika reaktioner hos dig. Hur du tar emot feedbacken beror ofta på vilket steg du befinner dig på i feedbacktrappan. 

Feedbacktrappan 

Feedbacktrappan som modell kan hjälpa dig att utvecklas genom att både ta emot och ge feedback på ett bra sätt. Varje trappsteg framkallar olika reaktioner.  

På de tre första trappstegen är det lätt att slå ifrån sig feedbacken, även om den är konstruktiv. På det sista två trappsteget är du verkligen mottaglig och en förändring kan åstadkommas. 

Feedbacktrappan Steg 1:  Förkasta 

 • Du slår ifrån dig feedbacken 
 • Det är lätt att för sig själv förneka det som ges i feedback 
 • Uppleva att feedbaken inte berör mig 
 • Exempel: Du säger ”Nej, så kan det inte vara” 

Oavsett om feedbacken ges på rätt sätt, och vid rätt tillfälle, kommer du på detta steg i feedbacktrappan att vilja förkasta din feedback. Ibland kan reaktionen bli ganska stark och beteendet går ut på att fly, eftersom du känner rädsla. Det är vanligt att fäkta och slå ifrån sig, kanske känna känslor av orättvisa.

Feedbacktrappan Steg 2: Försvara 

 • Här är det lätt att slå ifrån sig feedbacken 
 • Du upplever att du vill försvara dig 
 • Exempel: ”Det berodde inte på mig, utan på att…” 

Feedbacktrappan Steg 3: Förklara 

 • Du slår ifrån sig feedbacken 
 • Exempel: Du vill ge en rimligare förklaring med ”Det är sant, men…” 

Detta är det allra vanligaste steget i feedbacktrappan. Du tar emot feedbacken och känner att det finns ett problem, men vill gärna förklara dig.  

På detta trappsteg är det även extra viktigt att du känner dig både trygg och tillitsfull, för att kunna gå vidare upp till de två sista stegen i feedbacktrappan.   

Feedbacktrappan Steg 4: Förstå 

 • Du tar till dig informationen 
 • Du kan acceptera feedbacken 
 • Din känsla är: ”Kan du förklara en gång till vad som kan förbättras?” 
 • Du ställer frågor och är nyfiken  

När du tar emot feedbacken på det fjärde trappsteget i feedbacktrappan, det steget som kallas ”Förstå”, är du redo att acceptera den feedback som ges. Ofta ställer coachen frågor för att ringa in problemet. Frågor som till exempel handlar om hur du själv kan förbättra situationen, eller vad som skulle kunna göras annorlunda. 

Sammanfattning  

Vi pratar mycket om vikten av feedback, men varför är det viktigt? I vilket syfte ger vi feedback? Och inte minst: hur tar du emot vår feedback? Vi pratar vikten av uppföljning FUN, som är en av framgångsfaktorerna för förändring. 

Som coacher ser vi feedback som en gåva. Det är en återkoppling vi ger till dig, i syfte att bidra till din utveckling och personliga växande. Feedback handlar om att göra dig uppmärksam på dina vanor, beteenden, tankar och utveckling. Härigenom är feedback ett sätt att öka din självinsikt och medvetenheten. Allt för att din livsstil ska bli framgångsrik. 

Av Birgitta Thörn 

Foto GettyImages