Ätstörningar syns inte alltid utanpå och handlar inte om hur många kilon man väger. De allra flesta med ätstörningar är normalviktiga, en del är underviktiga och en del är överviktiga. Ätstörningar kan drabba både män och kvinnor i alla åldrar, unga anses vara en särskilt stor riskgrupp.

När vi pratar om ätstörningar kopplar många det till extrem bantning eller att äta stora mängder mat för att sedan kräkas upp den. Men faktum är att ätstörningar framförallt kännetecknas de av hur individen tänker och känner när det kommer till mat, kropp och ätande. Den som drabbats av en ätstörning är som regel mycket upptagen av tankar kring mat, ätande och i vissa fall utseende.

Nedanstående punkter kan tyda på att du har en ätstörning eller ett problematiskt förhållningssätt till mat och kropp:

  • Du blir mer och mer fixerad vid vad du äter och din vikt
  • Du skjuter upp eller hoppar över måltider, äter långsamt och ofta ensam
  • Du äter stora mängder onyttig mat när du är ensam
  • Du gör dig av med det du har ätit genom att till exempel kräkas
  • Du tränar överdrivet mycket eller får ångest om du hoppar över träningen
  • Du är kritisk till din kropp
  • Du måste äta viss mat på ett särskilt sätt, annars får du ångest

Andra kännetecken är psykiska besvär såsom koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, depression, ångest och självmordstankar.

Det tydligaste svaret på frågan ifall känslor, tankar samt beteende kring mat anses vara en ätstörning ger en psykiatrisk bedömning inom vården. Sök vård så snart som möjligt om du tror att du har en ätstörning. Den som är 18 år eller äldre kan boka tid på en vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller på företagshälsovården om du jobbar. Du som är upp till 20-25 år kan också kontakta en ungdomsmottagning. Utöver den allmänna vården finns även Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar ätstörningar vilken syftar till att stödja personer med ätstörningar och deras närstående.

Av Lova Molin

Källor 1177.se, Friskfri.se, Ätstorning.se

Foto GettyImages