Trainimal AB (publ) har ingått avtal med Aqurat Fondkommission AB att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Aqurat tillträder som mentor för bolaget den 15 november 2021. Trainimal har samtidigt avslutat mentorsavtalet med Augment Partners AB vilket upphör den 14 november 2021.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com