Mikael Pérez har idag meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD för Trainimal AB. Styrelsen har påbörjat en utvärdering och kommer använda det närmaste tiden för att tillsätta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa.

”Det har varit en fantastiskt rolig och lärorik tid på Trainimal men det är nu rätt tid för någon annan att ta vid och utveckla bolaget vidare”, säger Mikael Pérez VD i Trainimal AB.

”Under min tid i bolaget har vi målmedvetet fokuserat på att omforma vår marknadsförings- och försäljningsmodell, vi har utvecklat och marknadsanpassat vårt utbud, lanserat gratis instegsprodukter för att attrahera fler kunder och sedan konvertera dem från gratisanvändare till betalande kunder. Vi har stärkt teamet och förberett bolaget för en stundande internationell lansering. Det känns som ett bra tillfälle att lämna över stafettpinnen”, avslutar Mikael Pérez.

”Mikael har en uppsägningstid om sex månader under vilken han kommer att fokusera på att projektleda och fullfölja lanseringen i UK samt i övrigt stå till styrelsens förfogande. Styrelsen har påbörjat en utvärdering och kommer att arbeta för att tillsätta en ny VD som kan leda bolaget på dess fortsatta tillväxtresa. Fram till dess en ny VD är på plats kommer bolagets nuvarande vice VD Olga Rönnberg att vara tillförordnad VD”, säger styrelsens ordförande Håkan Rönnberg.

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2021 kl 15:00.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Håkan Rönnberg, Styrelseordförande

E-post: håkan.ronnberg@trainimal.com