Trainimal lanserar gratis prova-på version av bolagets mobilapplikation, ett viktigt steg i bolagets långsiktiga strategi med att öka antalet aktiva kunder genom att göra det enklare att bli och förbli kund. Lansering har redan mottagits med stort intresse från nya potentiella kunder.

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart teknologi. Trainimals kunder möter sina personliga coacher genom bolagets mobilapplikation för iPhone och Android. Med lanseringen av en gratis prova-på version av mobilapplikationen tar Trainimal ett viktigt steg i bolagets långsiktiga strategi för att öka antalet aktiva kunder genom att göra det enklare att bli och förbli kund. Med prova-på versionen bjuds potentiella kunder in för att under två veckor gratis testa mobilapplikationens smarta funktioner, samt ta del av smakprover på måltidsplaner och träningsplaner.  

”Lanseringen av en gratis prova-på version av vår mobilapplikation är ett centralt steg i vår ambition att öka vår tillväxt. Trainimals coachade tjänster inom träning och kost är väl etablerade och väldigt uppskattade av våra befintliga och tidigare kunder, vilket våra kundundersökningar visar. Samtidigt vet vi att det första steget ombord för nya kunder kan göras enklare, här är en prova-på version avgörande för att nya kunder ska kunna testa och smaka på vårt koncept innan de tar ett köpbeslut.” säger Trainimals VD Mikael Pérez.

Prova-på versionen släpptes under tisdagen den 19 oktober och har hittills mottagits med stort intresse från potentiella nya kunder, vid publicering av denna release har över 1200 nya användare laddat ner mobilapplikationen.   

”Lanseringen av prova-på versionen av vår mobilapplikation är även viktig i ljuset av att vi står inför en etablering i Storbritannien, där vi ska möta nya kundgrupper och underlätta deras första köpbeslut” fortsätter Trainimals VD Mikael Pérez.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Författare