Trainimal AB (publ) har utsett Kristoffer Funseth till CFO. Kristoffer Funseth tillträder maj 2023 och ersätter Sofia Kyllönen.

Kristoffer har mer än 15 års erfarenhet av ekonomi, redovisning och rapportering både som konsult på E&Y och genom tjänster på Volvo Group och senast som CFO på Hello There Games. Kristoffer har en magisterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Göteborg.

”Vi är väldigt glada att vi lyckats värva Kristoffer som efterträdare till vår avgående CFO Sofia Kyllönen. Kristoffers breda erfarenhet av redovisning för börsbolag kombinerat med hans bakgrund inom digitala tjänster gör att han kommer att passa perfekt i vårt bolag”, säger Olga Rönnberg, VD Trainimal.

Kristoffer tillträder rollen som CFO från och med maj 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com