Trainimal AB (publ) årsredovisning för 2022/2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.

”Det har varit ett tufft år med stora anpassningar, precis som vi förväntat oss. Programmet för kostnadsbesparingar har genomförts och vi kunde se effekterna tydligt i det fjärde kvartalet med ett positivt resultat före avskrivningar liksom kraftigt förbättrade kassaflöden.

Med den största omställningen bakom oss och utvecklingen av tjänster och produkter som genomförts utan hinder eller förseningar ser vi med tillförsikt fram emot att ta nya steg mot att ge våra kunder det de behöver, för psykiskt och fysiskt välbefinnande, självförtroende och glädje i livet” säger Olga Rönnberg, VD för Trainimal AB.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Trainimals webbplats (https://corporate.trainimal.com/sv/investor-relations/) och som bilaga till detta pressmeddelande.

Författare