Valberedningen för Trainimal AB (”Trainimal”) föreslår ett reviderat förslag till styrelse mot tidigare offentliggjorda förslag i kallelsen till årsstämman. Bakgrunden till det reviderade förslaget är att styrelseledamöterna Thomas Wallinder och Thomas Lindgren har meddelat att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2021. Vidare föreslår valberedningen som ny ledamot i Trainimal, Viggo Stenseth.

Valberedningen för Trainimal AB (”Trainimal”) föreslår ett reviderat förslag till styrelse mot tidigare offentliggjorda förslag i kallelsen till årsstämman. Bakgrunden till det reviderade förslaget är att styrelseledamöterna Thomas Wallinder och Thomas Lindgren har meddelat att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2021. Vidare föreslår valberedningen som ny ledamot i Trainimal, Viggo Stenseth.

Valberedningens förslag är i övrigt oförändrat i förhållande till det förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman, som offentliggjordes den 2 september 2021. Valberedningen föreslår således följande.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter för tiden till och med slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Håkan Rönnberg, Olga Rönnberg, Fredrik Hansson och Daniel Laurén samt nyval av Maria Andersson Grimaldi och Viggo Stenseth. Thomas Wallinder och Thomas Lindgren har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Håkan Rönnberg.

Maria Andersson Grimaldi är utbildad vid Bergs school of communication och har omfattande erfarenhet av att driva och bygga snabbväxande entreprenörsbolag i tillväxtfas samt är styrelseordförande i Fall Damage Studio AB och styrelseledamot i bland annat M.O.B.A. Network AB (publ), e-sportplattformen Esportal, Shortcut Media Group och Acroud AB (publ).

Viggo Stenseth är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm och har omfattande erfarenhet från teknikutveckling och finansiell styrning. Viggo har tidigare arbetat på East Capital, EF Education, Handelsbanken Capital Markets och leder sedan 2017 ett utvecklingsteam på Spotify där han tillsammans med sitt team formar nya produkter för bolagets plattform och infrastruktur. Viggo är även ägare samt styrelseledamot i investmentbolaget Voight-Kampff Ventures AB.

Håkan Rönnberg, styrelseordförande i Trainimal och representant i valberedningen:

”Det är med stor glädje vi kan föreslå två så kompetenta ledamöter till styrelsen, samtidigt som vi är mycket tacksamma för all den tid och kraft som våra avgående ledamöter investerat i Trainimal.”

Årsstämman kommer att hållas den 4 oktober 2021 kl. 16.00 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 i Stockholm. Mer information inför årsstämman inklusive valberedningens fullständiga och reviderade förslag finns på www.trainimal.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com