Vi har haft en stigande köttkonsumtion på 45% i Sverige sedan 1990. Idag finns det flera anledningar till att minska på din köttkonsumtion, något vi också blir allt mer medvetna om. Under 2014 kunde man se att intresset för vegetarisk mat ökade, vilket fick konsumtionsökningen att avstanna.

Men den genomsnittliga svensken äter ungefär dubbelt så mycket kött som genomsnittet i hela världen. Så vi har fortsatt en lång väg kvar, kanske är du beredd att bidra till en förändring efter att ha läst denna artikeln!

Rekommenderat intag per vecka

År 2015 gick Livsmedelsverket ut med kostrådet att inte äta mer än 500 gram rött kött, tillagad form, per vecka. Det motsvarar ca 600-750 gram rått kött. Rött kött inkluderar både nöt, gris, lamm, vilt och charkprodukter, t.ex. korv. Kött har sina hälsofördelar också, då det innehåller flera näringsämnen som vi behöver, bland annat är det mycket rikt på järn som är extra viktigt för fertila kvinnor. Men det går förstås att få i sig genom att äta järnrika vegetabilier som bönor, linser eller andra animaliska källor såsom kyckling och fisk.

Vilka är hälsoriskerna?

Det finns flertalet studier idag som påvisar att ett högt intag av rött kött och chark ger ökad risk för att drabbas av tjock- och ändtarmscancer. Det gäller framförallt om man minskar ner på charkprodukterna och beror på att det har påvisats att chark ökar cancerrisken mer än vad motsvarande mängd kött gör. Till charkprodukter räknas t.ex. bacon, kassler, korv, salami, blodpudding och rökt skinka.

Charkprodukter innehåller mycket salt samt mättat fett, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Genom att välja charkprodukter med nyckelhålsmärkning hittar du de med lägre fetthalt och mindre salt.

Man vet i dagsläget inte vad det är i rött kött och chark som orsakar den ökade risken för cancer i tjock- och ändtarmen. Det är troligen flera faktorer som samverkar.

Hur påverkas miljön?

Kött är det livsmedel som påverkar miljön allra mest, främst på grund av djurhållningen. Det är dock stor skillnad i miljöpåverkan mellan olika sorters kött. Nötkött står för den största andelen, med 23-39 kg växthusgaser per kg kött jämfört med kyckling som ger 2-3 kg växthusgaser per kg kött. Att just nötkött står för ett sådant stort utsläpp beror på djurens fodersmältning i kroppen vilket producerar metangaser som de sedan släpper ut.

För att få en uppfattning om hur stor miljöpåverkan 1 kg nötkött har, kan det jämföras med att köra en normal bil 12-15 mil. Så att cykla istället för ta bilen är inte där du kan göra störst skillnad för miljön (även om det har andra hälsoaspekter förstås!). Att minska på ditt köttintag skulle istället göra en mer betydande skillnad.

Heja köttfri måndag!

Källor Livsmedelsverket, Naturskyddsföreningen

Foto iStockphoto