Med rätt motivation finns det inget som kan stoppa dig på vägen till framgång. En hälsosam livsstil kräver planering och hårt jobb: För att hålla lågan upp behöver du träna smartare, hålla ut längre och framför allt – inte ge upp när motivationen avtar.  

De som är framgångsrika med en hälsosam livsstil tränar medvetet och jobbar med sin kost. Så är det. Men den största skillnaden bottnar i hur de arbetar. Framgång handlar mycket om att använda rätt strategi för träning, kost och sitt liv; att prioritera det som är viktigast, säga nej till tidstjuvar – och att påminna sig själv om vad som är viktigast. 

Vad betyder ”motivation”? 

Ordet motivation har sitt ursprunglig i det engelska språket och är en förkortning av ”move for action” – motiv till förändring. Motivation utgörs av våra drivkrafter såsom drömmar och visioner. Det vi vill uppnå. Det gör såklart motivation till en superviktig beståndsdel för att du ska nå framgång. 

Enligt Bonniers svenska lexikon är motivation ”drivkraften bakom ett beteende eller en vana”. Alla är vi motiverade på vårt eget sätt, eftersom vi strävar efter att göra sådant som vi mår bra av. Vi vill undvika vanor och beteenden som inte ger oss tillfredsställelse.

Enligt motivationsforskaren Frederick Herzberg är motivation ”den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot vissa mål”.  

Vad är viktigt för att hålla motivationen på topp? 

Det självklara svaret är: din drivkraft. Ditt eget bränsle i vardagen. Precis som att bilen behöver bränsle för att fungera, behöver även du något som driver dig framåt och ger energi. Ditt bränsle är vår din egen drivkraft.  

Drivkrafter kan vara olika och skilja sig från person till person, men de ligger ofta till grund för de val vi gör. När du står inför ett beslut om att göra en förändring är det naturligt att tveka lite inför första steget. Det kan hända att du säger och tänker att du inte kan, inte klarar av, inte mäktar med eller inte har kompetens…

Ja, listan kan göras lång, men när du har insikt om din egen drivkraft kan ditt vägval och förhållningssätt verkligen bli annorlunda: Det gör att du får tillgång till din fulla potential – med såväl träning som kost.  

Prioritera dig själv 

Ge dig själv rätt förutsättningar och prioritera dig själv, nu med fullt fokus på ditt mål. För att göra rätt prioriteringar behöver du disciplin, struktur och rutiner. Utan detta kommer det vara svårt att nå framgång. Hitta förebilder för ökad motivation och låt dig inspireras med positiv energi. 

Rätt tänk skapar positiva tankar  

Vad säger du till dig själv? Positiva tankar skapar positiv energi och negativa tankar skapar negativ energi. Var observant på dina tankar, det är lätt att fastna vid negationer. Om du inte sysselsätter din hjärna med positiva tankar kommer den hitta rädslor, oro och hämtar negativa erfarenheter.  

Dina tankar påverkar i sin tur dina känslor, handlingar och det påverkar i allra största utsträckning dina resultat. Bästa sättet att sluta med något negativt är att börja med något positivt. Kom ihåg att dina ordval och ditt inre samtal med dig själv påverkar din motivation.

För att få motivation och framgång behöver du fokusera på det mest grundläggande – att tänka i form av lösningar och ha tro på dig själv. 

Låt din inre kompass visa vägen! 

Din drivkraft har koppling till ditt självförtroende och din självkänsla. Det vill säga förtroendet för dig själv och känslan till dig själv. Under resans gång kommer vi att coacha dig för att du ska få såväl stärkt självförtroende, självkänsla och högre tilltro till att du kan. 

Hur blir du mer medveten om din drivkraft?  

En del i att medvetandegöra är att göra klart vad du vill uppnå: Varför vill du göra en förändring? Den insikten kommer att vara viktigt för att du ska få saker gjorda, få dig att vara uthållig och inte ge upp när det känns motigt. 

En övning 

I vilken riktning rör sig din drivkraft och motivation? Svara på följande frågor:  
 
Vilka fördelar ser du med den förändring du vill uppnå? 

Exempel: Att jag skulle få mer ork och energi.

Vilka nackdelar ser du med förändringen? 

Exempel: Jag har mycket att göra och blir stressad av att tanken att också ta mig tid för träning.

Vilka fördelar finns med att fortsätta som tidigare? 

Exempel: Jag slipper träningsvärk och ansträngningen av att motionera.

Vilka nackdelarna kommer av att fortsätta som tidigare? 

Exempel: Risk för hjärtkärlsjukdom är hög med mitt nuvarande sätt att leva. Jag vill inte få diabetes.  

Sammanfattning  

Ta reda på varför du vill göra en förändring. Vilka fördelar och nackdelar ser du? Håll ut när motivationen dalar, ingen resa är spikrak. Fokusera på att hitta positiva lösningar, små steg i taget. Var snäll mot dig själv. Prioritera dig själv. 

Av Birgitta Thörn