Du står i startblocket för att dra i gång en livsstilsförändring som kommer innebära mer rörelse, motion och träning, samtidigt som du ser över dina kostvanor. Du har hört att det är viktigt att man får i sig tillräckligt med protein av bra kvalité. Vad menas då med ”proteinkvalitet”?   

Proteinkvalitet används synonymt med fullvärdigt protein. Detta innebär att proteinet innehåller alla essentiella aminosyror, i tillräckligt stora mängder, för att proteinet ska tas upp optimalt.  

Vad innebär ”bra” protein? 

Protein byggs upp av cirka 20 aminosyror vara nio av dem är essentiella. Det betyder att vi med regelbundenhet behöver få i oss dessa via maten, eftersom våra kroppar inte har någon egen produktion av dem själv.  

Om man med ”bra” protein menar protein med hög kvalitet, så kallat fullvärdigt protein, är de flesta animaliska livsmedel bra. Det vill säga kött, fisk, ägg och mejerier. De kan anses vara bra proteinkällor på grund av att de innehåller alla essentiella aminosyror i en bra fördelning.  

Fullvärdig kost en kombination av livsmedel 

Värt att notera är att vi inte äter näringsämnen – protein, fett eller kolhydrater, vitaminer och mineraler – separerat. Vi får i oss en blandning genom de måltider vi äter. Även om proteinkällor från växtriket generellt inte innehåller fullvärdigt protein, kan det därför kombineras för att få till en god proteinkvalitet över dagen.

Spannmål (pasta, bröd, ris och gryn) och baljväxter (ärtor, bönor, linser mm) kompletterar varandra när det kommer till innehåll av de essentiella aminosyrorna.  

Hur viktigt är proteinkvalitet? 

I praktiken behöver friska personer som äter tillräckligt med mat inte fundera över kvaliteten på proteinet de får i sig, om de inte äter väldigt ensidigt. Är man vegetarian eller vegan och äter allsidigt brukar man få i sig tillräckligt av de olika aminosyrorna, utan att behöva funder över hur man kompletterar de olika vegetabiliska proteinkällor med varandra.

Tidigare talade man om ”proteinkomplettering”, vilket i praktiken betydde att man skulle kombinera spannmål och baljväxter i varje måltid, men det är alltså inte nödvändigt. Man får i sig den variationen över dagen.  

Sammanfattning  

Med proteinkvalitet menas innehåll och mängd essentiella aminosyror. Ät varierat och i en lagom mängd för dig, så täcker du dina proteinbehov. Endast i fall där man äter väldigt ensidigt kan man behöva se till proteinkvalitet för de livsmedel man äter.  

Foto GettyImages