”Life isn´t about finding yourself, life is about creating yourself” 

Vad hindrar dig från att komma vidare? Hur hindrar din omgivning dig att utvecklas? Känner du dig som en bluff? Då kanske det handlar om bristande självförtroende eller självkänsla.

Ser du positivt eller negativt på dig själv? Hindrar eller hjälper din självbild dig? En låg självkänsla kan hindra din utveckling. Den påverkar såväl din hälsa som din livskvalité negativt. Det fina är dock att myntet även har en annan sida – en god självkänsla och självförtroende kan hjälpa dig att åstadkomma stora positiva förändringar i livet. 

Självförtroende – tilltron till din egen förmåga 

Självförtroende och självkänsla hänger ihop, men det finns skillnader. Låt oss reda ut dessa.  

Självförtroendet handlar om tilltron du känner till din egen förmåga. Det går därför att jobba med genom att tänka annorlunda om dig själv och dina förmågor. Ytterst handlar självförtroende nämligen om dina prestationer. Ett starkt självförtroende innebär att du känner dig kraftfull när det kommer till utmaningar och uppgifter. Ditt självförtroende stärks av yttre beröm, som ”du är så duktig”.  

Självförtroendet kan vara olika starkt i olika situationer. Du kan till exempel ha starkt självförtroende vad gäller att prestera på jobbet, men svagt självförtroende tillsammans med andra. Självförtroendet kan också vara starkt samtidigt som självkänslan är svag. Då litar du på att du kan prestera, men har svårt att känna att du duger som du är. 

Självförtroende: 

  • Du läser på och får mer kunskap.
  • Du stänger ute negativa tankar
  • Du tar tag i situationer som är jobbiga

Självkänsla – tankar och känslor om dig själv 

Självkänslan utgörs av de tankar och känslor som du har om dig själv. Det finns också något som kallas för prestationsinriktad självkänsla, som kan leda till utbrändhet. Det vi strävar efter att uppnå är en sund självkänsla. Balans är att föredra framför en självkänsla som drar för mycket åt något håll.  

Självkänslan är känslig för andras omdöme och fungerar som din inre kompass för hur du ska handla i olika situationer. En god självkänsla stärker dina egna värderingar i relation till din omgivning.  

Självkänsla: 

  • Du upplever att du duger som du är, med dina styrkor och svagheter
  • Du kan glädjas åt framgång – dina egna och andras
  • Du lyssnar på dina egna behov
  • Du värnar om att andra respekterar dig, säger nej när någon behandlar dig illa

Uppfyllda av självkritik 

Ibland när du tänker på dig själv så upplever du negativa tankar och missnöjdsamhet, både om dig som person och ditt yttre. Du kan ha svårt att se dig själv på bild eller i spegeln. Allt det här minskar förstås ditt självförtroende och självkänsla. Du tappar din energi, pondus och glädje. Det påverkar hur du ser på dig själv och hur du tror att andra ser på dig.  

Nu vill vi coacha dig till mer positiva känslor och öka din tilltro till dig själv. Det kallas att du får en själv-medkänsla – att du är värd att må bra och ta hand om dig själv. 

Två övningar 

Prova att behandla dig själv som om du vore din egen bästa kompis eller syster. Ta en promenad med en vän, boka in dig på dag-SPA eller ta en stund för dig själv med en härlig kopp te och lyssna på musik som du gillar. 

Övning 1. Arbeta med att vara mer i nuet genom mindfulness. Frigör dig från tankar, känslor och ditt omedelbara värderande av dem. Notera att ”Nu får jag en tanke att jag är värdelös”, i stället för att acceptera tanken och konstatera att ”Jag är värdelös”. 

Inom mindfulness lägger vi stor vikt vid ett icke-värderande, icke-dömande synsätt. Tankar och känslor kommer och går. Egentligen är inte några av dem bättre eller sämre än andra. De bara är.  

Övning 2. Träna på acceptans även för svåra tankar och känslor. Titta på varifrån tanken kommer och konstatera att den just nu påverkar dig, sedan kan du ta ut en annan riktning som du vill tänka i stället.  

Summering 

Självförtroende handlar om tilltron till den egna förmågan. Självförtroende ska inte blandas ihop med självkänsla, men de två begreppen är nära sammankopplade.  

Självförtroendet är specifikt men kan variera för samma person, utifrån såväl situation som tidpunkt. Det finns flera sätt att arbeta på sitt självförtroende.

Självkänsla är den känslan du har till dig själv: ”Jag är bra. Jag duger som jag är”. En god självkänsla stärker dina egna värderingar i relation till din omgivning.  

Av Birgitta Thörn 

Foto GettyImages