Revolutioner kommer i alla former och storlekar. Förbränningsmotorn, penicillinet och Internet är alla produkter av en revolutionerande utveckling som har gemensamt att de förändrat hur vi lever våra liv. Idag sveper en ny förändringsvåg över oss, men det har inte så mycket att göra med teknik och produkter som det har att göra med värderingar, moral och hälsa. Den växtbaserade revolutionen är här och om man ska tro experterna är den här för att stanna.

Idag används ordet vegetarian något missvisande för att beskriva alla de som utesluter animaliska produkter. I själva verket finns det inom vegetarianismen en rad olika grenar. De skiljer sig åt genom vilken utsträckning animaliska produkter utesluts från kosten, se exempel i bilden ovan! Gemensamt för alla varianter är att basen utgörs av mat från växtriket.

Många uttrycker intresse och en önskan att konsumera en vegetarisk kost och oavsett anledning – religiös, djurrättslig, miljö-, hälso- eller smakskäl – är det viktigt med ett nutritionsperspektiv för att säkerställa ett adekvat närings- och energiintag. De hälsovinster som är förknippade med att äta mer växtbaserad kost är minskad risk för diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer.

Vad består det av och är det för mig?

Vegetarisk mat kan innehålla alla näringsämnen kroppen behöver. I dagsläget står livsmedelsverket bakom och godkänner välbalanserade och genomtänkta vegetariska dieter för alla stadier i livet, inklusive gravida och ammande kvinnor, barn, ungdomar, äldre och idrottare. Ju fler livsmedel man undviker, desto viktigare är det att de livsmedel man väl äter innehåller den näring man behöver.

En vegetarisk kosthållning innebär inte per automatik en hälsosam kosthållning. Det krävs kunskap i näringslära och planering för att säkerställa ett näringsmässigt adekvat intag.

Att vara vegetarian är ett beslut med konsekvenser i form av eget ansvar för bildning. Det handlar inte, som många tror, bara om att utesluta vissa livsmedelskategorier, utan lika mycket om att välja till som att välja bort. Studier har visat att det är dålig kunskap och planering som orsakar näringsbrist när en vegetariskt kosthållning efterföljs, inte själva avsaknaden av animaliska produkter.

De näringsämnen du riskerar att inte få nog av kommer att bero på de livsmedel som du har utelämnat från din kost. En hälsosam, balanserad och varierad kosthållning som innehåller en bra balans av baljväxter, fullkornsprodukter, grönsaker och rotfrukter, frukt och bär, berikade vegetabiliska drycker.

Därtill hälsosamma fetter och ett energiintag som supporterar din aktivitetsnivå bör förse dig med tillräckligt protein, järn, kalcium, omega 3, zink och selen. Det är dock viktigt att du inkluderar källor av B12, Vitamin D och jod, antingen genom berikade produkter eller som tillskott.

Sammanfattning

Oavsett vilken kosthållning du väljer att följa är målet alltid balans för att säkerställa att kroppen får alla näringsämnen den behöver för att fungera optimalt. Ur ett näringsperspektiv blir kunskap och planering allt viktigare ju fler livsmedelsgrupper som utesluts och det är kunskap och planering utgör bryggan mellan hälsofördelar och allvarliga bristsjukdomar.

Källor Livsmedelsverket, Nutritionsfakta.se, American Dietetic Association

Bild/foto Frida Rökaas, iStockphoto